DECUBITUS

Decubitus is een veelvoorkomende complicatie bij mensen die langdurig druk en/of schuifkracht ervaren op een bepaald stuk huid. Deze doorligwonden zijn pijnlijk en vereisen doorgaans langdurige en intensieve behandeling. Q Care is gespecialiseerd in wond- en decubituszorg op maat!

Decubitus Categorie ondefinieerbaar | onbekende diepte

De decubitus categorie ondefinieerbaar, onbekende diepte, is recent toegevoegd aan de vier bestaande categorieën. Bij de categorie ondefinieerbaar, onbekende diepte is er sprake van verlies van een volledige weefsellaag. Het is duidelijk dat er decubitus aanwezig is, maar onduidelijk hoe diep de weefselschade is. Hierdoor is het onmogelijk om de wond in de vier eerder genoemde categorieën in te delen.

Er zijn twee varianten mogelijk:

  • Suspected deep tissue injury;
  • Unstageable.

Bij de eerste variant is de huid donkerrood, paars of bruin verkleurd en is er soms een blaar aanwezig. Er is een duidelijk vermoeden van diepere weefselschade. In de tweede variant is er een volledig huiddikte-defect, waarbij de huid is bedekt door beslag of necrose. Hierdoor is de diepte van de wond niet goed te bepalen. Herkent u bovenstaande symptomen? Neem dan contact met ons op.