DECUBITUS

Decubitus is een veelvoorkomende complicatie bij mensen die langdurig druk en/of schuifkracht ervaren op een bepaald stuk huid. Deze doorligwonden zijn pijnlijk en vereisen doorgaans langdurige en intensieve behandeling. Q Care is gespecialiseerd in wond- en decubituszorg op maat!

Decubitus categorie 4

In deze fase is er een wond aanwezig en zijn, naast de huid en het onderliggend weefsel, ook spieren, pezen en het bot aangetast. Er kan wondbeslag of necrose aanwezig zijn, waarbij de wond soms onderhuids verder gaat. De wond gaat meestal de diepte in, maar dat is afhankelijk van de plek van de wond op het lichaam. Door diepte van de wond kunnen er botontstekingen ontstaan.

De meeste maatregelen zijn bedoeld om druk te verminderen of helemaal te voorkomen; druk is immers de grootste oorzaak van het ontstaan. Wisselligging, hielen vrij leggen en speciale matrassen zijn de meest toegepaste maatregelen en vaak moeten ze gecombineerd worden toegepast. Het is bij decubitus categorie 4 belangrijk om uw (huis)arts of een andere betrokken zorgverlener in te schakelen. Deze zorgverlener zal samen met Q Care de wond bekijken en doornemen welke maatregelen en wondbehandeling(en) er genomen moeten worden.

Deze wondproblematiek vraagt een multidisciplinaire aanpak. Zo is o.a. ook een diëtist betrokken bij deze zorg. Voor het herstel van deze wonden vraagt het lichaam om meer voedingsstoffen zoals b.v. eiwitten. Het is belangrijk dat een diëtist dit goed bespreekt met de patiënt, familie of zorgverlener. Om zo een passend voedingsplan op te kunnen stellen. Herkent u deze symptomen? Neem dan contact op met Q Care.